Wij maken gebruik van cookies om de beste website ervaring te creëren. Door te browsen stemt u in met onze cookies.
Cookies toestaan Schakel cookies uit
Onze cookiebeleid
Schakel cookies in voor een betere website ervaring. Cookies toestaan Onze cookiebeleid

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij op grond van de vele mogelijkheden en risico's die het internet met zich mee brengt, een raamwerk aan voorwaarden hebben moeten opstellen, zowel voor uw als onze veiligheid. Wij vragen u dan ook deze voorwaarden te respecteren.

1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bij deze bindt u zich aan de volgende voorwaarden:

 1. om geen stukken uit de website van het Bedrijf in enige medium te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf;
 2. om geen inhoud op onze website te consulteren via een technologie of manier, anders dan diegene die door website zelf gebruikt wordt, of enig ander gebruik dat we expliciet aan dit doel reserveren;
 3. niets te wijzigen aan de website of de inhoud hiervan;
 4. niet (proberen om te) ontduiken, desactiveren of op enige andere manier zich bemoeien met de veiligheid van de website of eigenschappen dat (i) het gebruik of kopieren van de inhoud tegengaan of beperken of (ii) beperkingen opleggen op het gebruik van de website of de toegang tot de website;
 5. om de website niet voor commerciële of professionele doeleinden te gebruiken;
 6. om geen inhoud van de website permanent of tijdelijk te downloaden, kopiëren, opslaan of verdelen.

 

2. COPYRIGHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. We zijn - tenzij het tegendeel expliciet wordt vermeld- de eigenaar of bevoegde gebruiker van alle beschikbare informatie op de website, inclusief, zonder beperkingen, de teksten, scripts, afbeeldingen, grafieken, grafische voorstellingen, foto's, audio en video files en interactieve stukken (hierna "Inhoud"). Heel de Inhoud is ofwel onze eigendom ofwel onder licentie bij ons, en is onderhevig aan copyricht, handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten onzerzijds of van onze licentiegevers. De aanwezigheid van een derde handelsmerk op onze website zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.  
 2. De gehele inhoud van onze website, inclusief teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, audio en video files zijn, inzoverre het tegenovergestelde niet is vastgesteld, ons eigendom en mag niet worden nagemaakt, veranderd, doorgegeven, hergebruikt, toegewezen, benut of in welke manier dan ook worden gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming. Zonder expliciet tegenbericht, behouden we het recht tot de Inhoud.  
 3. Overtreding van onze copyrights en andere rechtsbescherming kan leiden tot civiel- of strafrechtelijke stappen tegen de overtreder.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Bij de ontwikkeling van deze site is er alles aan gedaan om onze informatie zo duidelijk, helder en actueel mogelijk weer te geven. Niettemin kan het voorkomen dat onbedoelde fouten in de informatievoorziening voorkomen. VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA is niet aansprakelijk voor typefouten en voor de accuratesse, compleetheid en tijdelijkheid van de informatie, verschaft door de internetpagina's van het bedrijf.
 2. De informatie verstrekt op onze website is zonder aankondiging aan verandering onderhevig. De geboden service, informatie, en ter beschikking gestelde gegevens op de website van VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA worden zonder enige garantie aangeboden.
 3. In het geval dat er links of doorverwijzingen voorkomen naar internetpagina's van derden op de internetpagina's van VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, draagt VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal, informatie of communicatie aanwezig op destbetreffende sites, of voor enige link gekoppeld aan de site. Wij verklaren expliciet niet per se inhoud en/of meningen te delen van derden via een gelinkte site.
 4. Door het gebruik van onze website, geeft u te kennen op de hoogte te zijn van alle risico's die samen kunnen hangen met het gebruik van deze site, inclusief enig risico voor uw computer, software of data die verloren gaat door enig virus, software, of elk ander bestand dat kan worden overgedragen of geactiveerd door een pagina van VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA of uw toegang daartoe.
 5. Het Bedrijf is in geen geval verantwoordelijk voor onwettelijk gebruik van de website en zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor het overtreden van rechten van derden.
 6. Met uitzondering van schade die voorkomt ten gevolge van onze opzet of grote nalatigheid van onzerwege, is het Bedrijf in geen geval verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of consequente schade, inclusief, ongelimiteerde, gederfde inkomsten, of verloren opbrengsten, ontstaan door of op enige wijze verbonden met het gebruik of misbruik van de informatie of het gebrek aan informatie op de internetpagina's van de website van het bedrijf.

 

4. PERSOONSGEGEVENS

Voor persoonlijke of bedrijfsgerelateerde gegevens kan u terecht bij het Privacybeleid van het Bedrijf.

 

5. OVERIGE

Het Bedrijf behoudt zich het recht om deze voorwaarden bij tijden te wijzigen.

 

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, May 2011